Milí priatelia,

srdečne vitajte na mojej osobnej stránke. Sú tri veci, za ktoré budem Bohu vždy ďakovať: život, viera a kňazstvo. Žijem v atmosfére daru. V dobrodružstve viery, kde nechýbajú prekvapenia a Boží zásah. Nepoznám odpovede na všetky otázky a ani ich neponúkam. Chcem sa však podeliť so skúsenosťou viery a povzbudiť k nádeji. Prispieť k obnove vedomia, že teológia a spiritualita patria nerozlučne k sebe. Byť vnímavý na pôsobenie Božieho Ducha, nech je to kdekoľvek. Život ponúka každému dostatok výziev, aby sme sa zbavili povrchnosti. Ak zachytíme čo len jednu z nich, možno sa pred nami otvorí trinásta komnata. A v nej nájdeme záchytný bod, cez ktorý budeme vidieť vlastný život v nových súvislostiach. Nechajme sa prekvapiť. Všetkým zo srdca želám, aby napísané slovo prebudilo vo vás túžbu byť lepšími.

Boh vám žehnaj!NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Veľká noc 2011

​Drahí bratia a sestry! Keď sme dnes prišli do chrámu, aby sme pobozkali kríž a adorovali Sviatosť O…

Príhovor k absolventom semestra Spoločenstva Ladislava Hanusa

Milí absolventi semestra, vážení členovia Spoločenstva Ladislava Hanusa, milovaní bratia a sestry! Z…

Komentár ku encyklike Benedikta XVI. Spe salvi

Necelé dva roky po publikovaní Deus caritas est , predložil pápež Benedikt XVI. na sviatok apoštola…

Financovanie cirkvi, ako ďalej?

Rámcová zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou predpokladá štyri čiastkové zmluvy. Dve…

NAJČÍTANEJŠIE

Na obsahu sa pracuje.